Mitsubishi Motors Vietnam

Header

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG KINH DOANH VẬN TẢI

Đối tượng khách hàng: Khách hàng có đăng ký xe kinh doanh vận tải (biển số vàng)

Khách hàng thường xuyên vào xưởng từ 2 lần mỗi 3 tháng ( Tính từ lần thứ 2)

Thời gian chiến dịch: Từ 20/04/2024 đến hết ngày 30/09/2024.

Ưu đãi cho khách hàng: MMV hỗ trợ trực tiếp 50% dầu động cơ cho NPP. Điều kiện áp dụng: Khách hàng thuộc chiến dịch cần có hóa đơn dịch vụ ít nhất 600.000 VNĐ (Chưa bao gồm thuế GTGT và không áp dụng cho công lao động, dịch vụ đồng sơn)

Bạn muốn làm gì tiếp theo?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới